Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie technickej asistencie k motorovému vozidlu

Poistenie vozidla zahŕňa opravu na mieste, kde vozidlo prestalo byť prevádzkyschopné, alebo odtiahnutie do najbližšieho servisu, dočasné ubytovanie, pokračovanie v ceste a v prípade nemožnosti opravy (počas doby stanovenej poistnými podmienkami) aj odtiahnutie späť do vlasti.

Jednotlivé úkony a celkový rozsah poskytovaných asistenčných služieb sú limitované poistnou sumou (a sublimitmi).

>>> uzavrieť najvýhodnejšie cestovné poistenie tu a teraz