Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie storna cesty

Z poistenia storna cesty (objednanej služby) má poistený právo na úhradu stornopoplatku, príp. jeho časti, uplatneného poskytovateľom služby v zmysle poistných podmienok. Zvyčajne sa dojednáva so spoluúčasťou.

>>> uzavrieť najvýhodnejšie cestovné poistenie tu a teraz