Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie nákladov zásahu horskej služby

kryje náklady spojené so vznikom úrazu v horských oblastiach v územnej pôsobnosti Horskej záchrannej služby (ďalej len HZS) na území Slovenskej republiky.

Poistený má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so záchrannou činnosťou HZS:

  • vyhľadávanie (pátranie) osoby v horskej oblasti
  • vyslobodzovanie osoby
  • preprava osoby alebo preprava telesných pozostatkov z miesta zásahu horskej služby

>>> uzavrieť najvýhodnejšie cestovné poistenie tu a teraz