Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie manuálnej pracovnej cesty

vám zaistí účinnú ochranu pred nepríjemnými situáciami vzniknutými pri práci v zahraničí.

- vzťahuje sa na udalosti, ku ktorým došlo v súvislosti s pracovnou manuálnou činnosťou

- manuálnou činnosťou je podnikateľská činnosť, výkon povolania či zárobková činnosť iného než administratívneho charakteru

>>> uzavrieť najvýhodnejšie cestovné poistenie tu a teraz