Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie chronických ochorení

zabezpečí neodkladné ošetrenie a liečenie v zahraničí, ktoré súvisia s chronickým ochorením.

Zahrnuté je i ambulantné ošetrenie chirurgického zákroku, ku ktorému došlo pred začiatkom cesty, zahŕňa úhradu akútnej a neodkladnej liečby nevyhnutnej na stabilizovanie vášho zdravotného stavu.

V prípade zhoršenia nezahŕňa liečbu tuberkulózy, liečbu pacientov indikovaných na orgánovú transplantáciu, liečbu rakoviny, inzulínoterapiu a liečbu chronickej obličkovej nedostatočnosti, okrem poskytnutia prvej pomoci
nezahŕňa liečbu chorôb, keď bola poistenému oznámená terminálna diagnóza.

Konkrétne výluky poistenia stanovujú príslušné poistné podmienky.

>>> uzavrieť najvýhodnejšie cestovné poistenie tu a teraz