Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Čo kryje cestovné poistenie?

Základom cestovného poistenia je poistenie liečebných nákladov, no zvážiť môžete aj ďalšie pripoistenia.
Aké by mohli byť obsahom vašej cestovnej poistky, a čo z nich môžete získať?

Čo može obsahovať cestovné poistenie?

Ďalšie voliteľné riziká:

V jednotlivých poisťovniach sa ponuka a kombinácia pripoistení môže líšiť.

V prípade poistnej udalosti poskytne poisťovateľ poistné plnenie do výšky poistných súm uvedených v zmluve, resp. poistných podmienkach.

Ak zvažujete, alebo chodíte do zahraničia častejšie, výhodnejšie môže byť pre vás celoročné cestovné poistenie v porovnaní s krátkodobým cestovným poistením.

Cenovo výhodnejšie môže mať cestovné poistenie rodina v poisťovniach, ktoré ponúkajú rodinné cestovné poistenie. O čosi drahšie poistenie majú seniori (nad 70 rokov). Výhodnejšiu sadzbu poistného majú deti, žiaci a študenti.