Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Asistenčné služby v zahraničí

predstavujú najmä telefonickú pomoc poistenému pri udalostiach súvisiacich s jeho cestou, najmä:

  • Turistické a lekárske informácie
  • Telefonická pomoc v núdzi
  • Tlmočenie a preklady

a môžu obsahovať aj poistenie právnej ochrany, t.j. ochranu právnych záujmov poisteného.

>>> uzavrieť najvýhodnejšie cestovné poistenie tu a teraz